STRUKTUR MANAGEMENT MADRASAH

(Q.4:9): Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

“Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ILMU, maka Allah menudahkan baginya jalan menuju SURGA.” (HR.Muslim)

(Q.107:1-3): Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

(Q.47:7): Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukannmu.

(Q.8:41): Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(Q.65:2-3): Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan akan mencukupkan (keperluan)nya.

(Q.7:96): Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman & bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan [ayat-ayat Kami] itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

(Q.39:33): Dan orang yang membawa kebenaran [Muhammad] dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

(Q.11:29): Dan [dia berkata]: “Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu [sebagai upah] bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui”.

(Q.10:62-64): Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada KEKHAWATIRAN terhadap mereka dan tidak (pula) mereka BERSEDIH HATI. (yaitu) orang-orang yang BERIMAN dan mereka selalu BERTAQWA. Bagi mereka berita GEMBIRA di dalam kehidupan DUNIA dan (dalam kehidupan) di AKHERAT. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah KEMENANGAN yang besar.

Gambaran mengenai status, peran dan fungsi nadhir/badan wakaf, yayasan, madrasah dan komite madrasah dapat dijabarkan sebagai berikut.

NADZIR/BADAN WAKAF

TUGAS DAN KEWAJIBAN NADZIR/BADAN WAKAF

Nazhir adalah orang atau Badan Wakaf yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut dan selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum. Nadzir berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat – syarat yang mungkin telah ditentukan wakif.

Sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004, seorang nadzir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

  1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
  2. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
  3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
  4. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik nadzir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

 YAYASAN

Pengertian

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Continue reading

Posted in Education, Facility, Fasilitas, Kegiatan, Pendidikan, Services, Student Organization | Leave a comment

3 Amal yang Pahalanya Tidak Terputus

Ada sepasang suami istri yang alhamdulillah sangat kaya dan juga shaleh.

Mereka berulangkali berhaji. Setiap tahun juga mereka melakukan umrah. Berapa banyak harta yang mereka habiskan untuk Haji dan Umrah.

Seorang ulama berkata bahwa amal mereka itu bagus dan mendapat pahala. Hanya saja, jika mereka sudah meninggal, tentu mereka tak bisa melakukan Haji dan Umrah lagi. Pahalanya pun berhenti mengalir.

Nah, maukah saya beritahu amal-amal yang pahalanya akan terus mengalir meski bapak ibu sudah meninggal dunia? Ini dia:

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

Continue reading

Posted in Agama, Akherat, Doa | Leave a comment

Kisah Nabi Adam Dan Siti Hawa Sejak Diciptakan Hingga Turun ke Bumi

Melalui siroh para Nabi kita itu, maka kita akan mengetahui bahwa ternyata islam sudah ada sejak dari awal terciptanya manusia. Yaitu sejak penciptaan Nabi Adam AS, sebagaimana Allah mengisahkan dalam Alquran Surat Shaad : 71-72 yang artinya :

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila Telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.” (QS. Shaad : 71-72)

PENCIPTAAN NABI ADAM AS

Manusia yang pertama kali Allah SWT ciptakan adalah Nabi Adam AS. Allah menciptakan Nabi adam dari tanah yang diberi bentuk. Nabi Adam dibentuk dari beberapa jenis tanah di bumi yang terdiri atas beberapa warna yaitu warna merah, putih, hitam, kuning, dan cokelat. Oleh karena itu, kita akan mendapati manusia memiliki warna kulit berbeda-beda.

Continue reading

Posted in Agama, Al-Qur'an, Kisah | Leave a comment

Kisah, Kronologi Pembunuhan Habil

Setelah pasangan Nabi Adam ‘alaihissalam dan Hawa turun ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta’ala mengaruniakan anak keturunan kepada mereka. Tidaklah Hawa melahirkan kecuali selalu kembar laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Ibnu Ihasq dalam Tafsir Baghowi dan Tafsir Al-Qurthubi bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Wallahu a’lam.

Setelah anak keturunannya mencapai dewasa, Allah Subhanahu wa Ta’ala mensyariatkan (membolehkan) kepada Nabi Adam ‘alaihissalam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembar dengan salah satu dari pasangan Qabil bersama Iqlimiya yang berparas cantik, sedangkan pasangan kembar adiknya bernama Habil dan Labudha berparas kurang menarik.

Continue reading

Posted in Agama, Al-Qur'an, Kisah | Leave a comment

Kisah N.Yusuf dibuang ke dalam sumur

Salah satu sifat buruk yang kerapkali membuat manusia kolap untuk berbuat jahat, bahkan sampai “tega menyakiti” saudara sendiri adalah adanya segumpal kedengkian yang bercokol di dalam dada. Adanya sifat itu, bisa jadi karena dipicu perhatian dan kasih sayang dari sang ayah yang amat berlebihan kepada salah satu dari anaknya (meski sebenarnya atas pertimbangan lain, semisal karena anak yang disayangi itu masih kecil dan ditinggal wafat ibu kandungnya), sementara saudara-saudara yang lain merasa dikesampingkan.

Sifat dengki semacam itulah yang ada di dalam hati saudara-saudara Yusuf, yang akan penulis ceritakan di bawah ini sampai mereka kemudian berbuat jahat dengan membuang Yusuf ke dalam umur tua.

Continue reading

Posted in Agama, Al-Qur'an, Kisah | Leave a comment

Surga Menurut Al Qur’an

  1. Al-Baqarah[2] : ayat 25

[2:25] Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surgasurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surgasurga itu, mereka mengatakan : “Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.” Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.

  1. Al-Baqarah[2] : ayat 82

[2:82] Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.

Continue reading

Posted in Agama, Akherat, Al-Qur'an, Syurga | Leave a comment

Kandungan Al-Quran Tentang IPTEK: Ilmu Matematika

Matematika tidak asing lagi di telinga setiap orang, baik itu anak SD, SMP, SMA, mahasiswa sampai para orang tua pasti mengenal yang namanya matematika. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang banyak membahas tentang angka dan bilangan. Mungkin tidak semua orang menyukai matematika, ada yang membencinya bahkan sampai-sampai sangat muak melihatnya. Alasan utamanya tentu saja angka dan materinya yang begitu sulit untuk dipahami. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga membahas tentang matematika. Mau lihat bagaimana penjelasan lengkapnya? Simak di sini.

Al-Quran membahas tentang penjumlahan

Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi). (Q.S. Al-Kahfi : 25)

Continue reading

Posted in Al-Qur'an, IPTEK | Leave a comment

Mukjizat Al Qur’an Tentang IPTEK: IlMu Kedokteran

Penciptaan manusia dalam Al-Qur’an

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS. Al Mu’minun : 12-14)

Ayat-ayat lain : QS. Al Hajj : 5, QS. An Najm : 45-46, QS. Al Insan : 2, QS. Al Mu’min : 67, QS. Abasa : 17-21, QS. Al Qiyamah : 36-37,39, QS. Al Najm : 45-46, QS. Al Waqi’ah : 58-59, QS. Al Qiyamah : 37, HR. Muslim)

Continue reading

Posted in Al-Qur'an, Kedokteran | Leave a comment

DOA MINTA PETUNJUK, KETAKWAAN, KETERJAGAAN DAN KEKAYAAN

“Dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu’anhu, dari Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam beliau biasa berdoa:

(Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, keterjagaan, dan kekayaan)”

(HR. Muslim no. 2721, At Tirmidzi no. 3489, Ibnu Majah no. 3105, Ibnu Hibban no. 900 dan yang lainnya)

Continue reading

Posted in Agama, Akherat, Al-Qur'an, Doa, Iman & Taqwa | Leave a comment

Kandungan Al Qur’an tentang IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

Di awal abad ke 20 hingga saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangat pesat. Banyak penemuan-penemuan baru yang mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal, seperti komunikasi, transportasi, informasi, produksi, dan sebagainya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terjadi pada akhir-akhir ini disebabkan oleh keinginan manusia untuk terus melakukan pembaharuan melalui penelitian dan pengembangan teknologi modern yang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Pada zaman dahulu manusia belum mengenal pesawat, pada zaman dahulu manusia belum mengenal mobil, apalagi smartphone. Namun semua alat modern yang kita gunakan saat ini berawal dari teori dasar yang sudah ada pada peradaban terdahulu. Manusia saat ini hanya melakukan pengembangan saja.

Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), bahkan sebagian ilmuan terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran dalam mengembangakan ilmu pengetahuan. Sebenarnya al-Quran banyak menjelaskan tentang hal ini, namun di sini penulis hanya memberikan 6 ayat al-Quran tentang IPTEK yaitu sebagai berikut.

1. Surat Al-Alaq Ayat 1-5
ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ (١) خَلَقَ ٱلۡإِنسَـٰنَ مِنۡ عَلَقٍ (٢) ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ (٣) ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ (٤) عَلَّمَ ٱلۡإِنسَـٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ (٥)

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah 3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya
Continue reading

Posted in Agama, Al-Qur'an | Leave a comment